Tài Khoản #106707 - Bảng ngọc : 90 - Rank Kim Cương 1

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #113466 -

Acc LQ #113466 -

  • Rank: Bạc 2
  • Tướng: 44
  • Trang Phục: 19
  • Bảng Ngọc: 90
195.000CARD 150.000ATM
  • Bậc Ngọc: 90
  • Trang Phục: 19
  • Tướng: 44

MUA NGAY