Tài Khoản #111185 - Bảng ngọc : 90 - Rank Bạch Kim 2

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #90468 -

Acc LQ #90468 -

  • Rank: Tinh Anh 3
  • Tướng: 67
  • Trang Phục: 65
  • Bảng Ngọc: 90
520.000CARD 400.000ATM
  • Bậc Ngọc: 90
  • Trang Phục: 65
  • Tướng: 67

MUA NGAY