Tài Khoản #120381 - Bảng ngọc : 90 - Rank Bạch Kim 2

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #137596 -

Acc LQ #137596 -

 • Rank: Vàng 1
 • Tướng: 14
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 60
247.000CARD 190.000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 14

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #89914 -

Acc LQ #89914 -

 • Rank: Tinh Anh 2
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 90
247.000CARD 190.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 48

MUA NGAY