Tài Khoản #121387 - Bảng ngọc : 90 - Rank Tinh Anh 5

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #121387 -

Acc LQ #121387 -

  • Rank: Tinh Anh 5
  • Tướng: 38
  • Trang Phục: 46
  • Bảng Ngọc: 90
1.950.000CARD 1.500.000ATM
  • Bậc Ngọc: 90
  • Trang Phục: 46
  • Tướng: 38

MUA NGAY