Tài Khoản #74953 - Bảng ngọc : 80 - Rank Kim Cương 2

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #53526 -

Acc LQ #53526 -

  • Rank: Tinh Anh 3
  • Tướng: 58
  • Trang Phục: 72
  • Bảng Ngọc: 90
220.000CARD 169.231ATM
  • Bậc Ngọc: 90
  • Trang Phục: 72
  • Tướng: 58

MUA NGAY