NẠP CARD

 • VIETTEL - MOBI -VINA
  Sai mệnh giá mất thẻ

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 20K


Bạn còn lượt quay.


 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Thể Lệ


  STT Tên Giải thưởng Thời gian
  19289 Thành Lê Chúc mừng bạn nhận được nick trên 10 tướng, xem trong lịch sử giao dịch 03-04-2020 11:45:43
  19280 Nguyễn Tài Nick có SS hoặc Đá quý 03-04-2020 10:59:06
  19279 Nguyễn Tài Thêm 1 lượt quay 03-04-2020 10:58:50
  19278 Nguyễn Tài Thêm 1 lượt quay 03-04-2020 10:58:37
  19277 Nguyễn Tài Thêm 1 lượt quay 03-04-2020 10:58:24
  19276 Quân Văn Lê Nick Random từ 60 tướng 03-04-2020 10:53:56
  19254 Thằng Đần Nick Random từ 60 tướng 03-04-2020 09:20:34
  19253 Thằng Đần Cộng tiền 30k 03-04-2020 09:20:00
  19251 Huy Nguyen Nick Random từ 60 tướng 03-04-2020 08:55:20
  19222 Giàng Anh Đông Chúc mừng bạn nhận được nick trên 10 tướng, xem trong lịch sử giao dịch 02-04-2020 21:31:46