NẠP CARD

 • VIETTEL - MOBI -VINA
  Ghi đúng seri - mã thẻ

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 80K


Bạn còn lượt quay.


 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Thể Lệ


  STT Tên Giải thưởng Thời gian
  1123 Đỗ Minh Triển Nick trắng tt từ 30 tướng 09-12-2019 07:52:25
  1066 Đỗ Minh Triển Nick có đá quý hoặc skin SS 08-12-2019 07:56:20
  1064 Kingn Vu Nick trắng tt từ 30 tướng 07-12-2019 21:48:54
  1063 Khánh Thạch Nick có đá quý hoặc skin SS 07-12-2019 21:24:03
  1062 Khánh Thạch Nick có đá quý hoặc skin SS 07-12-2019 18:40:01
  1046 Vương Minh Nick trắng tt từ 30 tướng 07-12-2019 16:03:47
  1043 Huy Nguyen Nick có đá quý hoặc skin SS 07-12-2019 13:45:23
  1042 Huy Nguyen Thêm 1 lượt quay 07-12-2019 13:45:14
  1039 Lương Thanh Phong Nick trắng tt từ 30 tướng 07-12-2019 11:19:14
  1036 Nguyễn Thanh Thiên Nick có đá quý hoặc skin SS 07-12-2019 08:35:21