NẠP CARD

 • VIETTEL - MOBI -VINA
  Sai mệnh giá mất thẻ

Vòng Quay May Mắn Quân Huy 10K


Bạn còn lượt quay.


 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Thể Lệ


  STT Tên Giải thưởng Thời gian
  75168 Thằng Tâm 10 Quân huy 21-01-2021 13:42:53
  75167 Cậu Vàng 5 Quân huy 21-01-2021 13:40:52
  75164 Hoàng Minh 5 Quân huy 21-01-2021 13:26:33
  75158 Tien Nguyen 5 Quân huy 21-01-2021 12:55:17
  75141 Pé Gầy 10 Quân huy 21-01-2021 09:38:57
  75140 Pé Gầy 5 Quân huy 21-01-2021 09:38:24
  75128 Bạch Phạm 5 Quân huy 21-01-2021 00:21:09
  75119 Quyen Quyen Nguyen 5 Quân huy 20-01-2021 19:32:30
  75118 Quyen Quyen Nguyen 5 Quân huy 20-01-2021 19:32:07
  75111 Duong Le 5 Quân huy 20-01-2021 18:27:25