NẠP CARD

 • VIETTEL - MOBI -VINA
  Sai mệnh giá mất thẻ

Vòng Quay May Mắn Quân Huy 10K


Bạn còn lượt quay.


 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Thể Lệ


  STT Tên Giải thưởng Thời gian
  19285 Hải Phạm 10 Quân huy 03-04-2020 11:01:54
  19284 Hải Phạm 20 Quân huy 03-04-2020 11:01:15
  19283 Hải Phạm 5 Quân huy 03-04-2020 11:00:52
  19282 Hải Phạm 5 Quân huy 03-04-2020 11:00:25
  19281 Hải Phạm 20 Quân huy 03-04-2020 10:59:20
  19275 Nguyễn Huy 10 Quân huy 03-04-2020 10:42:21
  19274 Nguyễn Huy 5 Quân huy 03-04-2020 10:41:56
  19273 Nguyễn Huy 10 Quân huy 03-04-2020 10:32:42
  19272 Nguyễn Huy 5 Quân huy 03-04-2020 10:32:17
  19271 Nguyễn Huy 5 Quân huy 03-04-2020 10:32:09