NẠP CARD

 • VIETTEL - MOBI -VINA
  Sai mệnh giá mất thẻ

Vòng Quay Trang phục liên Quân 50K


Bạn còn lượt quay.


 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Thể Lệ


  STT Tên Giải thưởng Thời gian
  56968 Yen Nguyen Thi Hai Chúc mừng bạn nhận được Nick có skin 10 skin trở lên, xem trong lịch sử giao dịch 20-09-2020 16:17:09
  56952 Huỳnh Tài Chúc mừng bạn nhận được Nick có skin 20 skin trở lên, xem trong lịch sử giao dịch 20-09-2020 15:44:09
  56867 Mỹ Phương Chúc mừng bạn nhận được Nick có skin 10 skin trở lên, xem trong lịch sử giao dịch 20-09-2020 11:09:39
  56803 QuyỀn LC Chúc mừng bạn nhận được Nick có skin 10 skin trở lên, xem trong lịch sử giao dịch 20-09-2020 06:33:36
  56727 Minh Lưu Chúc mừng bạn nhận được Nick có skin 20 skin trở lên, xem trong lịch sử giao dịch 19-09-2020 16:30:29
  56658 Hải Đăng Chúc mừng bạn nhận được Nick có skin 10 skin trở lên, xem trong lịch sử giao dịch 19-09-2020 10:51:18
  56655 Lê Lộc Chúc mừng bạn nhận được Nick có skin 10 skin trở lên, xem trong lịch sử giao dịch 19-09-2020 10:42:56
  56649 Trần Hiếu Chúc mừng bạn nhận được Nick có skin 10 skin trở lên, xem trong lịch sử giao dịch 19-09-2020 10:34:56
  56574 NT Đạt Chúc mừng bạn nhận được Nick có skin 10 skin trở lên, xem trong lịch sử giao dịch 18-09-2020 19:55:13
  56572 NT Đạt Chúc mừng bạn nhận được Nick có skin 10 skin trở lên, xem trong lịch sử giao dịch 18-09-2020 19:55:05