Tài Khoản #113442 - Bảng ngọc : 80 - Rank Kim Cương 2

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #98007 -

Acc LQ #98007 -

 • Rank:
 • Tướng: 65
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 90
169.000CARD 130.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 65

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #113445 -

Acc LQ #113445 -

 • Rank:
 • Tướng: 65
 • Trang Phục: 68
 • Bảng Ngọc: 90
169.000CARD 130.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 68
 • Tướng: 65

MUA NGAY