NẠP CARD

 • VIETTEL - MOBI -VINA
  Ghi đúng seri - mã thẻ

Acc LQ #14278 -

Acc LQ #14278 -

Acc LQ #14278 -

 • Rank: Tinh Anh 4
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 45
 • Bảng Ngọc: 90
455.000CARD 350.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 45
 • Tướng: 41

MUA NGAY

-50%

Acc LQ #7235 -

Acc LQ #7235 -

Acc LQ #7235 -

 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 57
 • Bảng Ngọc: 90
575.000CARD 442.308ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 57
 • Tướng: 60

MUA NGAY

-50%

Acc LQ #7233 -

Acc LQ #7233 -

Acc LQ #7233 -

 • Rank: Kim Cương 1
 • Tướng: 66
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 90
605.500CARD 465.769ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 66

MUA NGAY

Acc LQ #16243 -

Acc LQ #16243 -

Acc LQ #16243 -

 • Rank: Tinh Anh 2
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 67
 • Bảng Ngọc: 90
390.000CARD 300.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 67
 • Tướng: 48

MUA NGAY