Acc LQ #131470 -

Acc LQ #131470 -

Acc LQ #131470 -

 • Rank: Vàng 2
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 65
377.000CARD 290.000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #113412 -

Acc LQ #113412 -

Acc LQ #113412 -

 • Rank:
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 84
130.000CARD 100.000ATM
 • Bậc Ngọc: 84
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 46

MUA NGAY

Acc LQ #113466 -

Acc LQ #113466 -

Acc LQ #113466 -

 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 90
195.000CARD 150.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 44

MUA NGAY