NẠP CARD

 • VIETTEL - MOBI -VINA
  Ghi đúng seri - mã thẻ

Acc LQ #8139 -

Acc LQ #8139 -

Acc LQ #8139 -

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
650.000CARD 585.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 36

MUA NGAY

-50%

Acc LQ #7314 -

Acc LQ #7314 -

Acc LQ #7314 -

 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 80
 • Trang Phục: 92
 • Bảng Ngọc: 90
1.100.000CARD 990.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 92
 • Tướng: 80

MUA NGAY

-50%

Acc LQ #7237 -

Acc LQ #7237 -

Acc LQ #7237 -

 • Rank: Kim Cương 4
 • Tướng: 56
 • Trang Phục: 71
 • Bảng Ngọc: 90
650.000CARD 585.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 71
 • Tướng: 56

MUA NGAY

-50%

Acc LQ #7235 -

Acc LQ #7235 -

Acc LQ #7235 -

 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 57
 • Bảng Ngọc: 90
575.000CARD 517.500ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 57
 • Tướng: 60

MUA NGAY

-50%

Acc LQ #7234 -

Acc LQ #7234 -

Acc LQ #7234 -

 • Rank: Kim Cương 4
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 58
 • Bảng Ngọc: 90
625.000CARD 562.500ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 58
 • Tướng: 60

MUA NGAY

-50%

Acc LQ #7233 -

Acc LQ #7233 -

Acc LQ #7233 -

 • Rank: Kim Cương 1
 • Tướng: 66
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 90
605.500CARD 544.950ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 66

MUA NGAY

Acc LQ #9710 -

Acc LQ #9710 -

Acc LQ #9710 -

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 90
290.000CARD 261.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 36

MUA NGAY

Acc LQ #8166 -

Acc LQ #8166 -

Acc LQ #8166 -

 • Rank: Bạch Kim 5
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 90
220.000CARD 198.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #8165 -

Acc LQ #8165 -

Acc LQ #8165 -

 • Rank: Bạch Kim 5
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 82
290.000CARD 261.000ATM
 • Bậc Ngọc: 82
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 31

MUA NGAY

Acc LQ #8163 -

Acc LQ #8163 -

Acc LQ #8163 -

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 0
300.000CARD 270.000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 36

MUA NGAY