Acc LQ #126499 -

Acc LQ #126499 -

Acc LQ #126499 -

 • Rank: Tinh Anh 4
 • Tướng: 64
 • Trang Phục: 69
 • Bảng Ngọc: 90
1.287.000CARD 990.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 69
 • Tướng: 64

MUA NGAY

Acc LQ #126491 -

Acc LQ #126491 -

Acc LQ #126491 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 70
 • Trang Phục: 100
 • Bảng Ngọc: 90
715.000CARD 550.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 100
 • Tướng: 70

MUA NGAY

Acc LQ #126487 -

Acc LQ #126487 -

Acc LQ #126487 -

 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 155
 • Bảng Ngọc: 90
897.000CARD 690.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 155
 • Tướng: 93

MUA NGAY